วีดิทัศน์แนะนำสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร


<iframe width="500" height="281" src="//www.youtube.com/embed/EzbHiZ5oA1U" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>