แผนงาน โครงการ และงบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 11 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 10 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 7 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 6 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 3 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 2 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 1 ประจำปี 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 7 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 6 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 4 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 3 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 2 ประจำปี 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม 2564