ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

23 มิถุนายน 2563

ตามที่ได้ประกาศจังหวัดยโสธร ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน ในการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ ๑ บัดนี่้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน