ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอจังหวัดยโสธรครั้งที่ 3/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
ข่าว : จับกัง 1 ลุยตลาดดินแดง รณรงค์แม่ค้า พ่อค้า ผู้ประกันตน ใช้สิทธิ ม33เรารักกันให้ถูกต้อง
‹ First  < 17 18 19