ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จังหวัดยโสธร
วันที่ 9 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้ ณ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ขั้นตอนการทำธุรกรรม ผ่านระบบ e-Payment และ e-Service
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมสินค้าการเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร 2564 ” 250 ปี ฮุ่งเฮืองเมืองยศ ครั้งที่ 2
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 8 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์ ญาณศิริ นักวิชาการประกันสังคม 4 ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคม และติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 7 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ Service Delivery Unit
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ภายใต้ศูนย์ประสานแรงงานนอกระบบจังหวัดยโสธร (ภาคประชาชน)
วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
วันที่ 6 เมษายน 2564 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้สำนักงานประกันสังคม (KM) ประจำปี 2564
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวีนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 2 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร และประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 07.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจังหวัดยโสธร ณ ค่ายบดินทรเดชา อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (VIDEO CONFERENCE)
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
 1 2 >