ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายเทียมศักดิ์ สุภาพการณ์
พนักงานขับรถยนต์ 3