มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา