สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มาตรา40 ณ อ.บ.ต.ลิดล