สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ มาตรา40 ณ ตลาดพิมลชัย