รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

05 กรกฏาคม 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

แก้ใข mail จากที่อยู่เดิม yalasso.@hotmail.com เปลี่ยนเป็น yalasso@hotmail.com ในการส่งใบสมัคร