รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

25 มิถุนายน 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

แก้ใข mail จากที่อยู่เดิม yalasso.@hotmail.com เปลี่ยนเป็น yalasso@hotmail.com ในการส่งใบสมัคร