นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ

24 มีนาคม 2566