นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเครือข่าย ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วไทย สู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ ๑ (ส่วนภูมิภาค)

24 มีนาคม 2566