ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครเเรงงานและเครือข่ายด้านเเรงงานจังหวัดยะลาและกิจกรรมต้านภัยยาเสพติดโดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ และบรรยายสิทธิประโยชน์งานประกันสังคมมาตรา ๔๐
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๖
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา มอบของสนับสนุนกาชาดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาออกตรวจเยี่ยมผู้ทุพลภาพ ครั้งที่ 1/2566
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา บรรยายสิทธิประโยชน์งานประกันสังคมมาตรา ๔๐
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันประสูติครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู๋หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันฉัตรมงคล
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ มุกตา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยะลา
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งาน การตรวจสอบ ออกตรวจติดตาม เร่งรัดสถานประกอบการ
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมประชุมหารือการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
 1 2 3 >  Last ›