ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา มอบของขวัญ ของรางวัล
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
วันศุกร์ ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวกัทลีวัน เรืองน้อย ประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติการปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา มอบปฏิทินสำนักงานประกันสังคม ปี ๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการในวันธรรมสวนะ จังหวัดยะลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา มอบปฏิทินสำนักงานประกันสังคม ปี ๒๕๖๖
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ SDU
 1 2 3 >  Last ›