SDGs กับเยาวชน


     เด็กและเยาวชนทุกคน จะต้องมีส่วนร่วมสร้างโลกในวันข้างหน้า ด้วยการลงมือทำปรับพฤติกรรม เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า โดยเริ่มจากการสร้างค่านิยมในการใช้ซ้ำ ลด ละ เลิก และงดการแชร์ส่งต่อ การล้อเลียน หรือ Bully ด้วยการสร้างวาทกรรมเสียดสี หรือ Hate Speech และหันมาใส่ใจกับคนรอบข้างและคนใกล้ตัวให้มากขึ้น วันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังกับการนำพลังในตัวคุณ ออกมาเพื่อเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่า เริ่มต้นง่าย ๆตามสไตล์ที่เป็นคุณ ร่วมแชร์เรื่องราวดี ๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพราะเราเชื่อว่าการลงมือทำสิ่งที่ดีเพียงเล็กน้อยไปเรื่อยๆ จะสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้
ร่วมแบ่งปันเรื่องราวความยั่งยืนที่คุณได้ลงมือทำแล้วผ่านเว็บไซต์ ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
https://sdgs.nesdc.go.th/ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"