ข่าว : ออกหน่วยงานบริการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ มาตรา 40

09 เมษายน 2564


        วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสาวอัญชนา พงษ์หิรัญเจริญ

ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นายวัฒนพงษ์ พุ่มศรี

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดออกหน่วย

บริการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานประกันสังคมพร้อมรับสมัคร

มาตรา 40 ณ หมู่ 4 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี