ข่าว : ประชาสัมพันธ์โครงการ ม33เรารักกัน

09 เมษายน 2564

       วันที่พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวอัญชนา พงษ์หิรัญเจริญ

ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์และให้

คำแนะนำการใช้งานระบบ E-service, E-payment แก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการ ม33เรารักกัน ให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ขอรับสิทธิหรือลงทะเบียนไม่สำเร็จ ผู้ประกันตนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

และผู้พิการ ณ บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จำกัด สาขาอุทัย-หนองฉาง

อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี