ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหา

27 กรกฏาคม 2564

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ  ตำแหน่ง นักวิชการแรงงาน