ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม

19 พฤศจิกายน 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  เพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม  1