ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ๑

25 ตุลาคม 2563

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อ  การประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน  วัน เวลา  สถานที่  และระเบียบ  เกี่ยวกับการประเมิน  ในการเลือกสรร  บุคคล  เป็นพนักงานประกันสังคม  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประกันสังคม  ๑