ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน

29 มิถุนายน 2563

ตามที่ได้ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน ช่วยงานงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากโรคติดต่อ บันนี้จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังต่อไปนี้