รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสรรหาและคัดเลือก
ข่าวสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ๑
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ๑
ประการรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างงานตามโครงการจ้างงานเร่งด่วน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก