ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมารถทัวร์โดยสารปรับอากาศ
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงาน ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมีกพิมพ์)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าธง)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 5 ปี 66
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเดือนมกราคม 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลานคั้งละ 20 แผ่น
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ฯ ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ประจำปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมฯ
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›