ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการการจัดการความรู้ในสำนักงานฯ
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดความรู้ในสำนักงาน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิล)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 7 ปี 2566
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ม.ค.- มี ค.2566)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ม.ค.- มี ค.2566)_2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 6 ปี 2566
 < 1 2 3 4 >  Last ›