ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 11 ปี 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2(เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566)
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุตกแต่งสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 10 ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 9 ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด และหมดความจำเป็นต้องใช้
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการการจัดการความรู้ในสำนักงานฯ
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการการจัดความรู้ในสำนักงาน
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 8 ปี 2566
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สำหรับการจัดทำวัสดุประชาสัมพันธ์(ป้ายไวนิล)
 1 2 3 >  Last ›