บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก

10 กุมภาพันธ์ 2564