รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ใบสมัครสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก