ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

 วันที่ประกาศ  รายการ
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 รุ่นที่ 1-3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
09-02-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) โครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้สถานประกอบการประจำปี 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
07-02-2566 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ
03-02-2566 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในและภายนอกอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
30-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
27-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์สำนักงานหมายเลขทะเบียน กฉ 8789 สุรินทร์
25-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24-01-2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สำนักงานประกันสังคมจังวัดสุรินทร์
29-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาที่มีอายุ 60-70 ปี ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566
27-12-2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ สาขาศีขรภูมิ ประจำปี 2566
 < 1 2 3 >