รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรร บุคคลอายุ 60-70 ปี เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมถรรนะ
ประกาศแก้ไขเพื่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ