สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ มอบของที่ระลึกให้แก่ผุ้ประกันตน และผู้มารับบริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566

12 เมษายน 2566