วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักงาประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

11 เมษายน 2566