ร่วมจัดนิทรรศการในงาน

24 พฤษภาคม 2566

ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "SURATTHANI JOB FAIR 2023" กิจกรรมวันนัดพบแรงงานใหญ่และมหกรรมอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี