ร่วมติดตามผลความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างมาตราองค์กรเพื่อความปลอดทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 มีนาคม 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางกัญญาวีร์ หงษ์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมติดตามผลความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างมาตราองค์กรเพื่อความปลอดทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์  จำกัด และบริษัท สุราษฎร์ธานี เบอเวอเรช จำกัด