ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ ประจำปี 2566

25 มีนาคม 2566

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนกรณีทุพพลภาพ  ณ สถานที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประจำปี 2566 โดยได้มอบของเยี่ยมพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ จำนวน 62 ราย