28/6/65 ร่วมประชุมกรม ครั้งที่ 6/2565

28 มิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรม สำนักงานประกันสังคม ครั้งที่  6/2565  ผ่านระบบ VDO Conference