22/6/65 จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565 รุ่นที่ 4

22 มิถุนายน 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกประจำปี 2565 รุ่นที่ 4 ณ  สำนักงานใหญ่  บริษัท  บ้านสวยกรุ๊ป  (สุราษฎร์ธานี) จำกัด  (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี