21/6/65 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

21 มิถุนายน 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2