6/6/65 ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิตรไตรรัตนธัชรังสรรค์

06 มิถุนายน 2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววันดี คงอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิตรไตรรัตนธัชรังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี