27/5/65 ต้อนรับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

27 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย  “SSO TRUST” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี