26/5/65 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี