26/5/65 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 1

26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม รุ่นที่ 1 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี