ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศ รายการ ประเภท ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร เปิดซอง / เสนอราคา
19-09-2565 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 19-09-2565 - 26-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
27-09-2565 - 27-09-2565
( 08:30 - 16:30 )
28-09-2565
08-03-2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 08-03-2565 - 08-03-2565
( )
08-03-2565 - 08-03-2565
( 17:08 - 00:00 )
08-03-2565
24-02-2565 ประกวดราคาซื้อ การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 04-03-2565 - 04-03-2565
( )
04-03-2565 - 04-03-2565
( - 00:00 )
07-03-2565