รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน

31 กรกฏาคม 2563

รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย