ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประกันสังคม

27 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ผ่านการเลือสรรลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น