รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

24 มิถุนายน 2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 

ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 6 อัตรา 

ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ