รับสมัครบุคลากร

 รายการ
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1
รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผู้สูงอายุเข้าทำงานตามโครงการส่งเสริมการจ้างงาน ผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าทำงาน ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 60 - 70 ปี เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงานกับสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 4 อัตรา
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานประกันสังคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน