ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

20 เมษายน 2565

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ