ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2566
เผยแพร่งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2566
เผยแพร่งบทดลองเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่งบทดลองเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่งบทดลอง เดือน มกราคม 2566
เผยแพร่งบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน กันยายน 2565
เผยแพร่งบทดลอง เดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน มิถุนายน 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองเดือน เมษายน 2565
 1 2 >