15/5/65 เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565

15 พฤษภาคม 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางชณิการ์  โกวะประดิษฐ์  ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกัญญาวีร์ หงส์เกิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2565