ภาพประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น.นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ร่วมตรวจบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคม โดยมีว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สปส.สุราษฎร์  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภายใต้ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาคประชาชน) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ออกตรวจบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ ณ บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด และ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ “โครงการ ม33 เรารักกัน”
โครงการ ม33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางธาราทิพย์ ธนูทอง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอเกาะพะงัน
สปส.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564
การประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันสังคมประจำปี 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้กับพนักงาน บ.วนชัยฯ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
‹ First  < 6 7 8 9 >