ภาพประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางธาราทิพย์ ธนูทอง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครแรงงาน อำเภอเกาะพะงัน
สปส.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564
การประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันสังคมประจำปี 2563
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพให้กับพนักงาน บ.วนชัยฯ
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา
จัดกิจกรรม Kick off
งานพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่2/563
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
เปิดโครงการทำแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 1/2563
‹ First  < 10 11 12